Regulamin

Regulamin serwisu mementis.pl

 

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.

 2. Usługodawca - Marcin Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Ostrowski, ul. Kańskiego 4G/2, 81-603 Gdynia, NIP: 9581238899, REGON: 192926033.

 3. Partner - przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną) współpracujący z siecią Mementis na podstawie Umowy Współpracy.  

 4. Klient - podmiot, który zainteresowany jest skorzystaniem z usług świadczonych przez Partnera.

 5. Serwis mementis.pl - należący do Usługodawcy serwis internetowy prowadzony pod adresem www.mementis.pl.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu mementis.pl przez Partnera. Szczegółowe zasady współpracy Usługodawcy z Partnerem w ramach sieci Mementis określa Umowa współpracy.

 2. Klient może korzystać z serwisu mementis.pl wyłącznie w sposób bierny, to jest zapoznając się z danymi teleadresowymi Partnera. Klient dokonuje zakupu usług od Partnera na podstawie osobnej umowy pomiędzy Partnerem, a Klientem.

 3. Serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerem, a Klientem. Zasady zawierania umów pomiędzy Partnerem, a Usługodawcą określaja Umowa współpracy i jej Ogólne warunki.

 

§ 3. Korzystanie z serwisu mementis.pl

 1. Usługodawca umieszcza w serwisie mementis.pl, na dedykowanej podstronie, dane teleadresowe opisane w Umowie współpracy.

 2. Partner może żądać poprawienia swoich danych teleadresowych określonych w punkcie 1 powyżej w każdej chwili.

 3. Usługodawca prowadzi statystyki odwiedzin dedykowanej Partnerowi podstrony.

 

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawdziwość i pełność danych Partnera.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na czasowe przerwy w działaniu serwisu mementis.pl z przyczyn od niego niezależnych.

 3. Usługodawca może usunąć dane Partnera w przypadku:

  1. zakończenia współpracy Partnera z Usługodawcą w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy współpracy;

  2. stwierdzenia nieprawidłowości lub fałszywości danych.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

Zmiana Regulamin następuje poprzez zamieszczenie w serwisie mementis.pl aktualnego tekstu jednolitego Regulaminu.

Napisz do nas

Temat
Treść
Podaj również swój
lub
Zadzwoń 22 378 46 86

Infolinia czynna całą dobę.
Koszt połączenia 36gr brutto/min.